نماز این افراد تا چهل روز پذیرفته نمی‌شود!

پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) در باب غیبت کردن بیان داشته‌اند: هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه‌روز نماز و روزه او را نپذیرد، مگر این که غیبت‌شونده او را ببخشد.

 

سرمایه انسان در زندگی، حیثیت و آبرو و شخصیت اوست و هر چیزی که آن را به خطر اندازد، گویی جان او را به خطر انداخته، بلکه گاه می‌شود که ترور شخصیت از ترور فیزیکی مهم‌تر است و این جاست که گناه آن، از قتل سنگین‌تر می‌شود و از این روست که غیبت، یکی از رذایل اخلاقی بیان شده است.

درباره چیستی غیبت نقل شده است که حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله) فرموده‌اند: آیا می‌دانید غیبت چیست؟

عرض کردند: خدا و پیامبر او بهتر می‌دانند.

حضرت فرمودند: این که از برادرت چیزی بگویی که دوست ندارد.

عرض شد: اگر آنچه می‌گویم در برادرم بود چه؟

حضرت فرمودند: اگر آنچه می‌گویی در او باشد، غیبتش را کرده‌ای و اگر آنچه می‌گویی در او نباشد، به او تهمت زده‌ای.

روز قیامت فردی را می‌آورند و او را در پیشگاه خدا نگه می‌دارند و کارنامه‌اش را به او می‌دهند، اما حسنات خود را در آن نمی‌بیند. عرض می‌کند: الهی، این کارنامه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمی‌بینم! به او گفته می‌شود: پروردگار تو، نه خطا می‌کند و نه فراموش. عمل تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت.

همچنین پیامبر (صلی الله علیه و آله) در باب فردی غیبت کننده بیان داشته‌اند: هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد، مگر این که غیبت‌شونده او را ببخشد؛ و نیز در جایی دیگر بیان داشته‌اند: روز قیامت فردی را می‌آورند و او را در پیشگاه خدا نگه می‌دارند و کارنامه‌اش را به او می‌دهند، اما حسنات خود را در آن نمی‌بیند. عرض می‌کند: الهی، این کارنامه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمی‌بینم!

به او گفته می‌شود: پروردگار تو، نه خطا می‌کند و نه فراموش. عمل تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت. سپس مرد دیگری را می‌آورند و کارنامه‌اش را به او می‌دهند. در آن طاعت بسیاری را مشاهده می‌کند. عرض می‌کند: الهی، این کارنامه من نیست! زیرا من این طاعات را بجا نیاورده‌ام! گفته می‌شود: فلانی از تو غیبت کرد و من حسنات او را به تو دادم.

پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) در باب راه جبران غیبت افراد دیگر بیان می‌دارند: کفاره غیبت این است که برای شخصی که از او غیبت کرده‌ای، آمرزش بطلبی.

 

علاوه بر این، رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند: هر که در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می‌شود و آن غیبت را از او دفع کند، خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع می‌کند.

همچنین پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) در باب راه جبران غیبت افراد دیگر بیان می‌دارند: کفاره غیبت این است که برای شخصی که از او غیبت کرده‌ای، آمرزش بطلبی.

/ 0 نظر / 14 بازدید