خوردی قسم به مادر پهلو شکسته‌ات

آقا بیا که ما ز غمت گریه می‌کنیم

ماه عزاست بر حَرمت گریه می‌کنیم

 

شکر خدا که دل به عزاخانه بار یافت

ماه بُکاست، ما به غمت گریه می‌کنیم

 

دل‌ها برای روز تو آماده می‌شوند

ما بهر دیدن علمت گریه می‌کنیم

 

ای خون ما حلال قدومت در این عزا

خون جای اشک بر قدمت گریه می‌کنیم

 

تا کی غلاف صبر، کند منع ذوالفقار

هر دم به حسرت دو دمت گریه می‌کنیم

 

می‌آیی و بدون ملاقات می‌روی

آقا به این عبور کمت گریه می‌کنیم

 

خوردی قسم به مادر پهلو شکسته‌ات

تا حشر هم به این قسمت گریه می‌کنیم

 

ای راز دار فاطمه برگرد چاره کن

ما از غم غدیر خمت گریه می‌کنیم

 

دشمن  به آل تو چه ستم‌ها روا نمود

با تو به  آل محترمت گریه می‌کنیم

 

از ما حضور عمۀ مظلومه‌ات بگو

عمری برای قد خمت گریه می‌کنیم

/ 0 نظر / 18 بازدید