« هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی »


امام علی علیه السلام:
به‌یقین اگر نیکى کنى، خودت را گرامى داشته و به خویشتن نیکى کرده‌اى و اگر بدى کنى، خود را فرومایه ساخته و به زیان خویش کار کرده‌اى.
/ 0 نظر / 16 بازدید